CT PREŠOV

  • Vivamed - oddelenie nukleárnej medicíny
  • CT Prešov - ozónoterapia len za 30€
Tlačová správa SIEMENS - 11.9.2014

Nové pracovisko počítačovej tomografie v Prešove

 

Súkromná spoločnosť Alfamedis dnes v prešovskej fakultnej nemocnici slávnostne otvorila nové pracovisko počítačovej tomografie. Je vybavené CT prístrojom SOMATOM  Sensation 64 eco od spoločnosti  Siemens, ktorý patrí k najmodernejším na Slovensku.

 

Pracovisko, ktoré je určené širokej verejnosti, je prevádzke od polovice júla. Umožňuje CT vyšetrenie mozgu, hlavy, krku, hrudníka, brucha, malej panvy, pľúc a žalúdka, no zároveň poskytuje aj špecializované aplikácie, ako je irigografia, enterografia, angiografia alebo určovanie štádia nádorových ochorení. S pomocou moderného prístrojového vybavenia sú lekári schopní robiť aj biopsie a drenáže pod CT kontrolou, ozónoterapiu či opich nervových koreňov v rámci periradikuloterapie. V areáli polikliniky funguje ešte jedno CT pracovisko, ktoré patrí nemocnici.

 

„Sme momentálne najmodernejšie pracovisko v prešovskom regióne,“ tvrdí riaditeľka Alfamedis Prešov Lujza Čížiková. „Vďaka multidetektorovému prístroju SOMATOM Sensation ako jediní ponúkame CT staging väčšiny nádorových ochorení.“ Ide pritom o repasovaný prístroj, ktorý popri špičkových zobrazovacích parametroch významne prispieva i k ochrane životného prostredia. Siemens Healthcare zaviedol prístroje radu eco v rámci programu „Osvedčená kvalita a udržateľný dopad“. „Repasované systémy sú pre obstarávateľa cenovo výhodnejšie, pričom poskytujú rovnakú  diagnostickú a prevádzkovú úroveň ako nové prístroje,“ približuje Vladimír Šolík, riaditeľ Healthcare sektora Siemens s.r.o.

 

Siemens okrem dodávky diagnostického zariadenia zabezpečoval aj integráciu dátového úložiska PACS a rádiologického informačného systému RIS. SOMATOM Sensation výrazne zlepšuje vizualizáciu detailov vyšetrovaných orgánov. Poskytuje izotropné rozlíšenie 0,33 milimetra pri všetkých rýchlostiach skenovania a v každej časti zobrazenia. „Pri bežných počítačových tomografoch sa lekár musí rozhodovať medzi rýchlosťou a rozlíšením. Pri prístroji SOMATOM Sensation to už nie je potrebné. Inovovaná röntgenová lampa Straton a technológia z-Sharp tento tradičný kompromis eliminujú,“ dodáva L. Čížiková.

 

Veľkou prednosťou nového prístroja sú rýchlosť a nízke dávky radiačného žiarenia. Pomocou unikátnych riešení CARE sa Siemensu oproti predošlej generácii CT prístrojov pri niektorých diagnostických výkonoch podarilo znížiť radiačnú dávku až o dve tretiny a súčasne zachovať vysokú kvalitu obrazu. Vďaka 64-vrstvovému zobrazovaniu sa SOMATOM Sensation vyznačuje vysokou ostrosťou zobrazenia s početnými diagnostickými detailmi.

 

Kontakt pre médiá:

Siemens s.r.o., Public & Media Relations

Martin Noskovič, telefón: 0911 694 008

E-mail: martin.noskovic@siemens.com

Prešovský večerník - 19.9.2014
Prešovský večerník
Korzár - 26.9.2014

V Prešove otvorili nové CT pracovisko

V objekte bývalého interného oddelenia prešovskej nemocnice otvorili nové pracovisko počítačovej tomografie.

PREŠOV. Vyšetrenie mozgu, hrudníka, brucha, malej panvy, pľúc či žalúdka už je možné na novotvorenom pracovisku počítačovej tomografie. Multidetektorový CT prístroj poskytuje aj špecializované aplikácie, akými sú irigografia, enterografia, angiografia či určovanie nádorových ochorení.

Jeho prednosťou je podľa riaditeľky pracoviska Lujzy Čížikovej rýchlosť a nízke dávky radiačného žiarenia. „Dôležitý nie je len prístroj, ale predovšetkým ľudský faktor. Naše pracovisko neslúži len pacientom z Prešova, ale z celého kraja,“ uviedla.

„Náš centrálny tomograf má vysoké, 64-vrstvové zobrazovanie. Snažíme sa spĺňať úroveň zlatého štandardu, aká je v špičkových zariadeniach, bez ohľadu na to, či sú v Prešove, New Yorku alebo vo Viedni,“ doplnil primár CT pracoviska René Hako.