CT PREŠOV

  • Vivamed - oddelenie nukleárnej medicíny
  • CT Prešov - ozónoterapia len za 30€

Ponuka vyšetrení

Ponúkame Vám aj špeciálne CT vyšetrenia: CT virtuálnu endoskopiu (CT kolonografiu, CT bronchoskopiu), CT vyšetrenie žalúdka, CT enterografiu (vyšetrenie tenkého čreva), CT irigografiu (vyšetrenie hrubého čreva), CT fistulografiu a CT angiografiu (vyš. ciev).

 

Naše CT pracovisko Vám ponúka aj CT navigované intervenčné výkony. Pod CT navigáciou je možné vykonávať aj presný odber vzoriek rôznych tkanív (biopsia) pomocou jednorázovej bioptickej ihly za účelom histologizácie vzorky. Biopsia pod CT kontrolou je vysoko presná a preto aj veľmi bezpečná. Naše pracovisko ponúka biopsiu pečene, pľúc, pleury, mediastina, kostí, nádorov mäkkých častí a svalov.    

 

Z terapeutických metód ponúkame periradikulárnu terapiu – formou opichu koreňov pod CT kontrolou (PRT) a aplikáciu ozónu (ozónoterapiou). V možnostiach nášho pracoviska je aj CT navigovaná drenáž preformovaných dutín, cýst, abscesov dutiny brušnej a pečene s ponechaním drenu v dutine s permanentnou drenážou abscesov. Možná je aj drenáž lymfokél malej panvy pod CT kontrolou. Pri intervenčných výkonoch pod CT kontrolou je potrebné na žiadanku uviesť vždy INR, trombocyty, TK.

 

Na našom pracovisku poskytujeme nadštandardnú službu pre lekárov. Všetky popisy sú kontrolované dvoma lekármi (kontrola štyroch očí).