ŽIADANKA O VYŠETRENIE POČÍTAČOVOU TOMOGRAFIOU (CT)

Pacient

Žiadanka od

Vyšetrenie

Špecifikácia vyšetrenia

Diagnóza