Vyhľadať
Close this search box.
CT Prešov

CT Prešov

Počítačová tomografia

Pracovisko vybavené modernou technológiou poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore rádiodiagnostiky. Dlhoročné skúsenosti sa denne odrážajú v profesionálnom prístupe celého zdravotníckeho personálu. Vyšetrenia a celý priebeh od príjmu pacienta po jeho diagnostikovanie zabezpečuje tím pod vedením MUDr. Jána Hriba.

Počítačová tomografia (CT) je moderná veľmi presná rádiologická vyšetrovacia metóda, ktorá pomocou röntgenového (RTG) žiarenia umožňuje podrobné zobrazenie vnútorných orgánov ľudského tela.

CT vyšetrenie perfektne zobrazuje krvácanie do mozgu, zlomeniny kostí, nádorové ochorenia hlavy, pľúc, brušnej dutiny a malej panvy a zväčšenie uzlín. Úrazové poškodenie orgánov hrudníka, brucha, ciev a mozgu. Menej presne dokáže určiť čerstvé ischemické cievne mozgové príhody, niektoré typy nádorov a metastáz v ľudskom tele a ochorenia maternice. Je vyslovene nevhodné na prvotnú diagnostiku rakoviny krčka maternice, prostaty a počiatočných štádií rakoviny maternice.

Vyšetrenia

Naše pracovisko využíva 64 radové CT typu Siemens Somatom Go.Up. Používame len originálne jódové kontrastné látky, ktoré po aplikácii vysycujú jednotlivé orgány v ľudskom tele a tým umožnia lekárovi (rádiológovi) odhaliť prípadné ochorenie. Po splnení svojej funkcie sa podaná kontrastná látka vylučuje obličkami z tela von.

CT mozgu, hlavy a krku
CT hrudníka, brucha a malej panvy
CT pľúc a HRCT pľúc
CT žalúdka
CT irigografia
CT enterografia (vyšetrenie tenkého čreva)

CT angiografia (vyšetrenie ciev)
CT staging nádorových ochorení
Biopsie pod CT kontrolou
PRT – opich koreňov
Ozónoterapia
Obstreky SI skĺbenia

Ozónoterapia

Ozónoterapia

Trápia Vás bolesti chrbtice s vyžarovaním bolesti do dolných končatín ?

Riešením pre Vás môže byť ozónoterapia alebo PRT.

Ozónoterapia a periradikulárna terapia (PRT) sú moderné a bezpečné terapeutické metódy liečby bolesti chrbtice šíriacej sa do dolných končatín pri tzv. radikulárnom syndróme.

Terapeutický efekt ozónu: antiedematózny účinok, protizápalový účinok, analgetický účinok, podporuje hojenie, zmenšuje spazmy (tzv. svalové stuhnutie).

Metóda má nízke riziko komplikácií, pretože využíva počítačovú tomografiu (CT) na navigáciu ihly do presného miesta v blízkosti nervu (koreňa) alebo do oblasti kĺbneho spojenia stavcov, ktorou sa do oblasti spôsobujúcej bolesti následne podáva pripravená zmes liečiva (Diprophosu) a anestetiká (Marcainu), spolu v objeme 4 – 6 ml, prípadne sa liečivo nahrádza na požiadanie ozónom (O3) pri tzv. ozónovej terapii.

Následne po aplikácii ozónu O3 alebo anestetika sa ihla z tela vytiahne a výkon je ukončený. Úspešnosť liečby bolesti pomocou ozónu a PRT dosahuje 85 – 90% a efekt liečby pretrváva individuálne 2 – 12 mesiacov. Liečbu je možné opakovať viackrát.

Ozónoterapia – doplatok klienta iba 40,- €.

Skúsenosti našich pacientov

Fotogaléria

Pracovisko vybavené modernou technológiou poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore rádiodiagnostiky. Dlhoročné skúsenosti sa denne odrážajú v profesionálnom prístupe celého zdravotníckeho personálu. Vyšetrenia a celý priebeh od príjmu pacienta po jeho diagnostikovanie zabezpečuje tím pod vedením MUDr. Jána Hriba.

Objednanie pacienta

Objednať sa môžete osobne na pracovisku alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 51 775 4146.

Dokumenty na stiahnutie

Dotazníky, žiadanky a cenníky na stiahnutie.

Pre odosielajúcich lekárov ponúkame aj pohodlný a bezplatný prístup k nálezom ich pacientov, vrátane možnosti prezrieť si kľúčové snímky označené popisujúcim lekárom počas diagnostiky, alebo stiahnuť si kompletnú štúdiu. Viac na eradiologia.sk.

Kontakt

Pracovisko CT – Areál FNsP
Hollého 14
081 81 Prešov

Kontakty

Telefón 051 / 77 54 146

E-mail: info@ctpresov.sk

Prevádzková doba

Pondelok: 7.00 – 16.30
Utorok: 7.00 – 15.30
Streda: 7.00 – 15.30
Štvrtok: 7.00 – 15.30
Piatok: 7.00 – 14.30

Výdaj výsledkov

Výsledky sú pripravené na vyzdvihnutie v siedmy pracovný deň od vyšetrenia v čase od 7:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:20. Výsledky sú dostupné aj online na portáli www.eradiologia.sk (zóna pre pacientov).

Sídlo spoločnosti: Nivy Tower – administratívna budova B2, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava
E-mail: info@prodiagnostic.sk

Pre objednávanie a informácie o vyšetreniach kontaktujte jednotlivé pracoviská magnetickej rezonancie.

Oznámenie o ochrane osobných údajov

CT Prešov s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) v priestoroch FNsP vykonáva vyšetrenia na
prístroji počítačovej tomografie (CT), ktorá je moderná veľmi presná rádiologická
vyšetrovacia metóda, ktorá pomocou röntgenového (RTG) žiarenia umožňuje podrobné
zobrazenie vnútorných orgánov ľudského tela.

Pre zabezpečenie komunikácie so svojimi klientmi  a hlavne objednávania klientov na
vyšetrenia využíva svoje webové sídlo. Prostredníctvom webového sídla prevádzkovateľ
poskytuje základné informácie o svojej činnosti.
Poskytované služby na  stránke prevádzkovateľa vyžadujú spracúvanie osobných údajov.
Nižšie vás  informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov, ktoré  získavame
prostredníctvom  komunikačného kanála webovej stránky prevádzkovateľa, vrátane použitia
cookie.

Prevádzkovateľ spracúva informácie len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu v súlade
so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a podľa Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(ďalej len „nariadenie“).

1.Kto je zodpovedný na spracúvanie vašich osobných údajov na tomto webovom sídle?

CT Prešov, s.r.o.
Novozámocká cesta 3862/2, 945 01 Komárno
47 509 104
Pracovisko Areál FNsP, Hollého 14, 081 81, Prešov
2.Kontaktné údaje zodpovednej osoby
Ing. Jozef Kmeť
dpo@prodiagnostic.sk
+421908148822

 

3.Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

Využívame funkcionalitu našej webovej stránky na zbieranie osobných údajov v kontexte
aktivít prevádzkovateľa v rámci objednávania klientov na vyšetrenie prostredníctvom
žiadaniek na vyšetrenie.
a) Online žiadanka o vyšetrenie počítačovou tomografiou (CT)
https://www.ctpresov.sk/ziadanka-na-vysetrenie-pocitacovou-tomografiou-ct/

 

4.Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Prostredníctvom žiadaniek na vyšetrenie na našom webovom sídle zbierame:
a) Žiadanka na CT vyšetrenie
– Pacient: rodné číslo, meno, priezvisko, adresa bydliska, zdravotná poisťovňa,
telefón pacienta, email pacienta, výška, váha, členský štát poistenca.

Využitie služby cookie:
Môžeme vyžadovať zapnutie súborov cookie vo vašom zariadení. Používame cookie, aby sme
boli informovaní, keď navštívite naše webové stránky, zvýšili ich interakciu pre vás, obohatili
svoje skúsenosti a čo najlepšie Vám prispôsobili ich obsah.

Táto webová lokalita vyžíva Základné súbory Cookie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby
sme vám poskytli služby dostupné prostredníctvom našich webových stránok a využili
niektoré z ich funkcií. Pretože tieto súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na doručenie
webových stránok, nemôžete ich odmietnuť bez toho, aby ovplyvnili fungovanie našich
stránok.
Ďalej využíva služby Google Analytics Cookie. Tieto súbory zhromažďujú informácie, ktoré
sa používajú buď v súhrnnej forme, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako sa používa naša
webová stránka. Ak nechcete sledovať návštevnosť našich stránok, môžete zakázať
sledovanie.
Používame tiež rôzne externé služby, ako sú Google Webfonty, Mapy Google a You Tube.
Vzhľadom na to, že títo poskytovatelia môžu zhromažďovať osobné údaje, napríklad vašu IP
adresu, dovoľujeme vám ich zablokovať. Vypnúť ich môžete cez Google Webfont nastavenia.

 

5.Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

a) zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov,
b) zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c) zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
d) zákonom č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

6.Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?

Žiadanky na vyšetrenie sa archivujú 10 rokov.

 

7.Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Prístup k vašim osobným údajom môžu mať poverení zamestnanci prevádzkovateľa.

 

8.Budú vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii?

Vaše osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretích krajín.

 

9.Zahŕňa spracúvanie vašich osobných údajov prevádzkovateľom automatizované
individuálne rozhodovanie alebo profilovanie?

Spracúvanie vašich osobných údajov úradom nezahŕňa automatizované individuálne
rozhodovanie ani profilovanie.

 

10.Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať:

 • vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom, ako
  aj prístup k jej osobným údajom a ďalším informáciám,
 • opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • vymazanie (tzv. zabudnutie) osobných údajov, ktoré sa jej týkajú ak je splnený jeden z
  dôvodov uvedený v čl. 17 nariadenia, napríklad ak:
  – už ich prevádzkovateľ nepotrebuje,
  – ich prevádzkovateľ spracúva nezákonne,
  – obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený jeden z
  prípadov uvedený v čl.18 nariadenia.ň

11.Sú vaše osobné údaje zdieľané so sociálnymi médiami?

Nie, vaše osobné údaje nie sú zdieľané so sociálnymi médiami.

 

12.Ako je zabezpečená bezpečnosť našej stránky?

Chránime vaše údaje pri prenose medzi vašim prehliadačom a našou stránkou používaním
SSL certifikátu.

 

13.Komu môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté?

Za určitých zákonných podmienok môžeme vaše osobné údaje sprístupniť tretím stranám (ako
napríklad orgánom činným v trestnom konaní), ak je to nevyhnutné a primerané vzhľadom
k špecifickým a zákonne určeným účelom.
a) zdravotná poisťovňa dotknutej osoby,
b) iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť
dotknutej osobe,
c) Národné centrum zdravotníckych informácií,
d) osoby vymenované v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z.

 

14.Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, čiže Úradu
Kontaktná adresa dozorného orgánu:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
www.dataprotection.gov.sk
+421 2 3231 3220

15.Ako si môžete svoje práva uplatniť?

Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich
osobných údajov, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese oou@prodiagnostic.sk. Vašu
žiadosť zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.
Príslušná osoba pre ochranu osobných údajov/DPO, je tiež k dispozícii na zodpovedanie
akýchkoľvek otázok, k zmieňovanému.